POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Placení nákladů za odtah vozidla

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny
Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek 07.00 – 15.00
Pátek - 07:00 - 13:30

 

Vedoucí

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Bc. Andrea Švihelová tel: 416 916 207, andrea.svihelova@litomerice.cz 

Elektronické objednání - NE

 

  Jaké podklady musím doložit ?

Podklady, jimiž provozovatel vozidla prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby vozidlo odtažené z důvodu čištění komunikace odstranil včas sám (např. potvrzení o hospitalizaci v nemocnici, zahraniční služební cestě, apod.). 

Tyto podklady doručí provozovatel na podatelnu úřadu (v listinné či elektronické podobě). Osobní návštěva na právním úseku není potřebná.

Formuláře

Žádost o vyvinění z povinnosti hradit náklady za odtah se píše volnou formou, není předepsán formulář.

Žádost o splátkový kalendář lze podat vyplněním formuláře i volnou formou.

Žádost o splátkový kalendář (.docx)

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Cena za odtah je stanovena nařízením Rady města Litoměřice č. 4/2014 o stanovení maximální ceny za nucený odtah silničních vozidel, vraků, opuštěných vozidel (autovraků) na území města Litoměřice a činí:.

  • za jeden nucený odtah úplný 1.500,-Kč
  • za jeden nucený odtah zpětný 1.500,-Kč
  • za jeden nucený odtah neúplný 700,-Kč

Náklady za odtah lze uhradit v hotovosti v pokladně Technických služeb města Litoměřice, příspěvkové organizace, Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice, nebo bezhotovostním převodem
na účet č. 9120471/0100, variabilní symbol: číslo faktury.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty nejsou stanoveny.

Další informace

Jedná se vždy o nucené odtahy vozidel prováděné na základě příslušných ustanovení zákonů, a to zejména v těchto případech:

  • odtah vozidla v důsledku čištění komunikace,
  • odtah vozidla, které tvoří překážku provozu na pozemní komunikaci,
  • odtah vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném parkovišti,
  • odtah vozidla, na kterém byla použita tzv. botička, a nikdo nepožádal o její odstranění ve lhůtě,
  • odtah vraku z pozemní komunikace,
  • odtah zaniklého vozidla a vozidla s propadlou STK,
  • odtah odstaveného vozidla podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.

Nucené odtahy vozidel provádí Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace se sídlem Technická 2335/1, 412 01 Litoměřice (TSM). Vozidla jsou zpravidla odtažena do areálu TSM (Technická 2335/1), odkud jsou vydána provozovateli vozidla nebo osobě, která předloží malý technický průkaz současně s klíčky od vozidla.

Vozidla odtažená z důvodu čištění komunikace, která si provozovatel nevyzvedne, jsou druhý den vrácena zpět na místo (ulici) odkud byla odtažena. Tuto povinnost má město Litoměřice, jakoo vlastník místní komunikace, z důvodu uplynutí doby, na kterou byla povolena zvláštní úprava dopravního značení v lokalitě, kde probíhalo čištění komunikace. Po provozovateli vozidla jsou pak požadovány náklady i za zpětný odtah. Pokud provozovatel vozidla prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby vozidlo odstranil včas sám, není po něm úhrada nákladů požadována.

Provozovatel, který neuhradí náklady za odtah při převzetí vozidla, obdrží daňový doklad-fakturu k jejich úhradě. Pokud ve lhůtě splatnosti nezaplatí, je mu zaslána předžalobní výzva s náhradní lhůtou k plnění a poté (nezaplatí-li) je dlužná částka vymáhána soudní cestou.

Provozovatel může požádat Radu města Litoměřice o schválení splátkového kalendáře a hradit náklady za odtah ve splátkách.

Upozorňujeme, že osoba, které bylo odtaženo vozidlo, se dopustila přestupku podle příslušných právních předpisů, a kromě povinnosti hradit náklady za odtah jí bude uložena pokuta za přestupek.

Pokutu může řešit strážník Městské policie Litoměřice v tzv. blokovém řízení na místě. Pokud obviněný blokové řízení odmítne, přestupek se projedná ve správním řízení vedeném odborem dopravy a silničního hospodářství MěÚ Litoměřice.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková tel: 416 916 206, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27.7.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu