POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Občanský průkaz

 Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08:00 - 17:00
Úterý a čtvrtek 08:00 – 15:00

Vedoucí
Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • dosavadní občanský průkaz
  • rodný list (pouze u osoby mladší 15 let nebo v případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu)
  • v případě dalších změn v osobních údajích ještě doklady potvrzující změnu, nebo jejich ověření kopie (oddací list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně trvalého pobytu z evidence obyvatel, úmrtní list manžela/manželky, rozhodnutí o změně jména nebo příjmení apod.)
  • při podání žádosti o občanský průkaz pro občana do 15 let, předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz
  • doklad o státním občanství u osob, které nabyly státní občanství České republiky

Formuláře

  • Nejsou třeba

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem do 30 dnůzdarma

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem do 5 dnů, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů (pro občany starší 15 let) podaný
a převzatý na Ministerstvu vnitra nebo Obci s rozšířenou působností (lze podat na ORP a převzít na MVČR) – 500 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem do 5 dnů, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů (pro občany mladší 15 let) podaný
a převzatý na Ministerstvu vnitra nebo Obci s rozšířenou působností (lze podat na ORP a převzít na MVČR) – 300 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem do 24 hodin, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů (pro občany starší 15 let) podaný
na Ministerstvu vnitra nebo Obci s rozšířenou působností (lze podat na ORP a převzít pouze na MVČR) – 1000 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s elektronickým čipem do 24 hodin, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 5 pracovních dnů (pro občany mladší 15 let) podaný
na Ministerstvu vnitra nebo Obci s rozšířenou působností (lze podat na ORP a převzít pouze na MVČR) – 500 Kč

Vydání dočasného občanského průkazu s dobou platnosti na 2 měsíce pro občany, kteří získali občanství ČR - 200 Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 200 Kč

Převzetí vyhotoveného občanského průkazu na jiném úřadu, než kde byla podána žádost o jeho vyhotovení – 100 Kč

Podání žádosti a převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupiteském úřadu pro osoby do 15 let  - 300 Kč

Podání žádosti a převzetí vyhotoveného občanského průkazu na zastupiteském úřadu pro osoby starší  15 let  - 500 Kč

Podání žádosti u zastupitelského úřadu a převzetí vyhotoveného dokladu u obce s rozšířenou působností pro osoby do 15 let – 200 Kč

Podání žádosti u zastupitelského úřadu a převzetí vyhotoveného dokladu u obce s rozšířenou působností pro osoby starší 15 let – 300 Kč

Podání žádosti u obce s rozšířenou působností a převzetí vyhotoveného dokladu
u zastupitelského úřadu pro osoby do 15 let – 100 Kč

Podání žádosti u obce s rozšířenou působností a převzetí vyhotoveného dokladu
u zastupitelského úřadu pro osoby starší 15 let – 200 Kč

V případě ztráty, odcizení, poškození občanského průkazu je minimální poplatek - 200 Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a kontaktním elektronickým čipem se vyhotoví do 30 dnů, 5 dnů, nebo 24 hodin ode dne podání žádosti, podle způsobu podání a vyzvednutí dokladu, který si občan zvolí.

Občanské průkazy, kdy byla podána žádost o vydání na zastupiteském úřadu a převzetí dokladu bude také na zastupitelském úřadu budou vyhotoveny ve lhůtě 120 dnů.

Platnost dokladů

  • Občan starší 15 let má doklad platný po dobu 10 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.
  • Občan do 15 let má doklad platný po dobu 5 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.
  • Občan starší 70 let má doklad platný po dobu 35 let, pokud nenastanou v osobních údajích změny.
  • Platnost občanského průkazu je ukončena 45 dnů po jakékoli změně údajů v něm zapisovaných.

Další informace

Podat žádost o vyhotovení občanského průkazu lze na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, nebo zastupitelském úřadu v zahraničí.

V případě, kdy občan při podání žádosti uvede jiný obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde požaduje vyhotovený doklad vyzvednout, je tato služba zpoplatněna částkou 100 Kč.

Občan, který dosáhl věku 15 let, je povinen o občanský průkaz požádat nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tohoto věku dosáhl.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

23.08.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu