POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Stavební úřad, Pekařská 2, Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí  8 – 17 hod, středa 8 – 17 hod, mimo tyto hodiny po dohodě.

Vedoucí

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Pracovníci
Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Předložit vyplněný formulář žádost ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a přiložit přílohy stanovené v části B žádosti.

To, o jaké doklady se bude jednat lze určit jen na základě konkrétní žádosti, po poradě s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.  

Formuláře

PDF http://www.mmr.cz/getmedia/0aa9065c-41c9-4484-bb57-0ea7b6e8b350/OHLASENI-STAVBY_1.pdf.aspx?ext=.pdf
DOCX http://www.mmr.cz/getmedia/a435e4fa-a6c2-422f-8d44-d6831ddba4eb/OHLASENI-STAVBY_1.docx.aspx?ext=.docx

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky za vydání souhlasu s ohlášenou stavbou, upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 18 sazebníku správních poplatků, poplatek se platí na základě výzvy, vydané stavebním úřadem. Výše poplatku bude stanovena podle konkrétní žádosti podané stavebníkem a liší se dle typu a rozsahu stavby, pro kterou má být souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydán.

Na stavebním úřadu je možné poplatek zaplatit bezhotovostně kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty upravuje § 106 a § 107 stavebního zákona. Je-li ohlášení úplné, stavební úřad vydá souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru do 30 dnů ode dne podání ohlášení.

Dojde-li stavební úřad k závěru, že ohlášení není úplné, záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru, rozhodne usnesením o provedení stavebního řízení. Pak platí lhůty uvedené v § 112 stavebního zákona, tedy max. 60 až 90 dnů. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

Další informace

Na portálu veřejné správy je níže uvedený odkaz na životní situaci, jedná se o další informace, které se přímo netýkají povolování staveb, ale doplňují téma povolování staveb o další podklady

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

8.4.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu