POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Parkovací karty pro zdravotně postižené občany

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 18/10, přízemí (vchod z podloubí)

Úřední hodiny

pondělí , středa 8,00 – 17,00 hodin,
úterý, čtvrtek     8,00 – 15,00 hodin

pátek - pro veřejnost zavřeno, v naléhavých případech po telefonické domluvě

Vedoucí

Ivana Aksenowá, DiS., kancelář č. 208, tel. 416 916 128, 605 224 118, ivana.aksenowa@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Pro vydání parkovacího průkazu platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, občanský průkaz k prokázání totožnosti, fotografii o rozměru 35 x 45 mm.

V případě výměny speciálního značení č. O7 je potřeba neplatné označení při žádosti o výměnu vrátit.

Pro vydání speciálního označení č. O2 platný průkaz ZTP, občanský průkaz k prokázání totožnosti a řidičský průkaz.

Formuláře

Žádné formuláře nejsou potřeba.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Služba je vykonávaná bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Vydání nebo výměna je provedena okamžitě.

Spolupráce nepodléhá správnímu řízení, nejsou stanoveny zákonem lhůty.

Další informace

Životní situaci je vhodné řešit bezodkladně po shledání, že situaci nelze řešit bez odborné pomoci.

Speciální označení vozidla č. O7 (dále jen parkovací průkaz) a speciální označení vozidla pro sluchově postižené č. O2.

Držitelé platných průkazů ZTP s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou a průkazů ZTP/P mají nárok na vydání parkovacího průkazu. Parkovací průkaz je umístěn ve vozidle přepravujícím osobu se zdravotním postižením. Osoba, držitel řidičského oprávnění, které byl přiznán průkaz ZTP z důvodu úplné nebo praktické hluchoty má nárok na vydání označení vozidla č. O2. Žadatelem o parkovací průkaz je držitel platného průkazu nebo usnesením soudu určený opatrovník za osoby omezené nebo zbavené způsobilosti k právním úkonům. Žadatelem o označení č. O2 je držitel řidičského oprávnění.

Poučení o užívání vydaného parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením
(Speciální označení č. O7)

 1. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením (dále jen parkovací průkaz) smí být používán jen na vozidle, které zajišťuje přepravu postižené osoby, to znamená, že pokud vozidlo nezajišťuje přepravu postižené osoby, nemůže být označeno parkovacím průkazem.
 2. Pokud postižená osoba bývá přepravována několika vozidly, zajistí, aby vydaným parkovacím průkazem bylo označeno jen vozidlo, kterým je právě přepravována.
 3. Umístění vydaného průkazu na vozidle musí být na z vnějšku dobře viditelném místě, aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje postiženou osobu a má zvláštní práva.
 4. Vozidla označená parkovacím průkazem mohou:
  • v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, vyjíždět i tam, kde je značka „Zákaz vjezdu“ omezena dodatkovými tabulkami „Jen zásobování“, „Mimo zásobování“, „Jen dopravní obsluha“ a „Mimo dopravní obsluhy“
  • v jednotlivých případech a je-li to naléhavě nutné, vjíždět i do oblasti označené dopravní značkou „Pěší zóna“
  • v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, po dobu nezbytně potřebnou nedodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky " Zákaz stání ", přičemž nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích
  • vjíždět na vyhrazené parkoviště, na něž je vozidlu bez parkovacího průkazu vjezd zakázán.
 5.  Osoba, které byl vydán parkovací průkaz, může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu. O povolení vyhrazeného parkoviště rozhoduje silniční správní úřad. Pro místní a účelové komunikace je příslušným správním orgánem obecní úřad, pro ostatní pozemní komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností (dle § 25 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění zákona č.102/2000 Sb.)
 6. Parkovací průkaz je nepřenosný a jeho zneužití je právně postižitelné. Vydání tohoto průkazu není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.
 7. Pokud se použije parkovací průkaz v mezinárodním provozu, musí uživatel respektovat práva hostitelské země.

Pozn.:
Osvobozeni od poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic jsou vozidla přepravující těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká.

Poučení o užívání vydaného speciálního označení č. O2

 1. Speciální označení č. O2 smí být používáno jen na vozidle, které je řízeno osobou jíž bylo označení vydáno.
 2. Držitel speciálního označení č. O2 zajistí, aby vydaným označením bylo označeno jen vozidlo, které právě řídí.
 3. Umístění označení č. O2 musí být na vozidle umístěno na viditelném místě, aby bylo zvnějšku vozidla zřejmé, že vozidlo je řízeno sluchově postiženou osobou, zadní okno vlevo.
 4. Označení č. O2 je nepřenosné, jeho zneužití je právně postižitelné.
 5. Vydání označení č. O2 není vázáno na členství v jakémkoliv občanském sdružení zdravotně postižených občanů.

Za správnost údajů zodpovídá

Ivana Aksenowá, DiS., kancelář č. 208, tel. 416 916 128, 605 224 118, ivana.aksenowa@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

29.9.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu