POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Poplatek za komunální odpad

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9,přízemí vlevo, Odbor ekonomický-  místní poplatky – kancelář č.311

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00- 15.00

Vedoucí

Ing. Iveta Zalabáková, tel.416 916 149, e-mail: iveta.zalabakova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Průkaz totožnosti
  • Plná moc v případě zastupování poplatníka v jednání se správcem poplatku

Formuláře

Není potřeba vyplňovat  formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Sazba poplatku pro poplatníka činí 696,- Kč za kalendářní rok

Forma úhrady:

  • Bezhotovostním převodem na účet města 115-284 933 0227 / 0100, při platbě musí být uveden variabilní symbol
  • Na hlavní pokladně Městského úřadu Litoměřice (Mírové náměstí 17/9, přízemí vlevo) – hotově nebo platební kartou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Poplatek je splatný do 31.10.příslušného kalendářního roku.

Vznikne- li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15.10.příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31.12. příslušného kalendářního roku.

Další informace

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik či zánik poplatkové povinnosti  a vznik či zánik nároku na osvobození od poplatku. Změnu je poplatník povinen oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Vyhláška č. 4/2021, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Hana Tobiášová, tel: 416 916 443, hana.tobiasova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

27.04.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu