POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Pořízení územního plánu nebo jeho změny

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2, 2. patro
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování (kanceláře 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí

Ing. Venuše Brunclíková, MBA tel: 416 916 169, venuse.brunclikova@litomerice.cz

Pracovníci

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Doklady nejsou vyžadovány.

Formuláře

Návrh na pořízení územního plánu (§ 46 stavebního zákona) obsahuje:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • údaje o navrhované změně využití ploch na území obce,
 • údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,
 • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

Je možné využít připravený formulář ke stažení ZDE (doc).

 

Od 1. 1. 2018 návrh na pořízení změny územního plánu (§ 55a stavebního zákona), obsahuje:

 • údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických nebo obdobných práv k pozemku nebo stavbě na území obce,
 • důvody pro pořízení změny územního plánu,
 • důvody pro pořízení územního plánu nebo jeho změny,
 • stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody podle zákona o ochraně přírody a krajiny k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém uvede, zda je možné vyloučit významný vliv na evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast,
 • stanovisko krajského úřadu jako příslušného úřadu k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody podle písmene d) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky podle § 10i zákona o posuzování vlivů na životní prostředí,
 • návrh úhrady nákladů na pořízení územního plánu.

 Je možné využít připravený formulář ke stažení ZDE (doc).

 

Podnět k pořízení územního plánu nebo jeho změny se podává u obce, pro jejíž území se územní plán pořizuje.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Náklady na zpracování územního plánu projektantem a na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území hradí obec, která rozhodla o pořízení.

Pokud je pořízení změny územního plánu vyvoláno výhradní potřebou navrhovatele, může obec podmínit její pořízení částečnou nebo úplnou úhradou nákladů podle § 55a odst. 2 písm. f) stavebního zákona navrhovatelem.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Nejsou stanoveny.

O pořízení územního plánu nebo jeho změny rozhoduje v samostatné působnosti zastupitelstvo obce.

Další informace

Výše uvedené informace vycházejí z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a evidence územně analytických podkladech ve znění pozdějších předpisů.

https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/bydleni/stavba/obcan-a-porizovani-uzemnich-a-regulacnich-planu.html 

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav.kopecky@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.8.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu