POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Přihlášení k trvalému pobytu

 Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9 (šedá brána), přízemí vpravo
Odbor správní, Oddělení správních činností

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
Úterý a čtvrtek 08.00 – 15.00

Vedoucí

Bc. Milena Nováková tel: 416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady musím přinést?

 • občanský průkaz
 • Výpis z listu vlastnictví
 • Vyrozumění z katastru nemovitostí
 • Kupní smlouva opatřená doložkou
 • Nájemní smlouva
 • Podnájemní smlouva
 • Další doklady opravňující přihlášení k trvalému pobytu

 Formuláře

 • vyplní se na místě

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit?

 • Za přihlášení k trvalému pobytu se vybírá na místě správní poplatek ve výši 50 Kč za osobu.
 • Za výpis z informačního systému evidence obyvatel se vybírá správní poplatek 50 Kč.
 • Za zprostředkování kontaktu na další osobu se vybírá kolková známka v hodnotě 500 Kč.
 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení?

 • okamžitě přímo na místě

 Další informace

V případě, že občan, který se přihlašuje k trvalému pobytu, nemá nájemní smlouvu, ani žádný doklad, opravňující byt nebo dům užívat, může toto oprávnění prokázat přímo na tomto pracovišti vlastník nebo pronajímatel nemovitosti (písemně potvrdit tzv. souhlas s přihlášením k trvalému pobytu).

Doručovací adresa

Každý občan má možnost na ohlašovně v místě trvalého pobytu nahlásit adresu pro doručování písemností.

Tuto adresu budou z registru evidence obyvatel využívat pouze zákonem stanovené subjekty (policie, soudy, obecní úřady apod.), které mají ze zákona přístup do registru evidence obyvatel. Nelze tuto adresu považovat za místo, kam bude automaticky zasílána veškerá korespondence, kterou občanům doručuje poštovní úřad.

Zprostředkování kontaktu

Občan může osobně, po předložení platného dokladu totožnosti, na každém obecním úřadu požádat o zprostředkování kontaktu na další osobu.  Tato žádost je zpoplatněna kolkovou známkou ve výši 500 Kč, vyplněním příslušného formuláře a postoupením této žádosti na Ministerstvo vnitra České republiky. K této žádosti je možné připojit odůvodnění, které bude předáno kontaktovanému.

Kontaktující osobě bude sděleno, zda byly kontaktní údaje kontaktované osobě předány. Pokud kontaktovaná osoba zemřela, bude o této skutečnosti kontaktující vyrozuměn.

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky

V případě, že občan nežije na území České republiky a chtěl by ukončit trvalý pobyt, který má vedený v registru evidence obyvatel, dostaví se osobně na ohlašovnu obecního úřadu, kde má trvalý pobyt hlášený nebo na zastupitelský úřad. 

Pokud chce toto oznámení učinit písemně, musí být podpis úředně ověření.

Pokud tímto oznámením občan pověří zástupce, na základě plné moci, musí být ověřeny všechny podpisy.

Dnem ukončení se považuje den, kdy je toto oznámení doručeno ohlašovně, popřípadě pozdější den, který je uveden v žádosti. 

S tímto oznámením odevzdává občan občanský průkaz.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Milena Nováková tel:416 916 318 e-mail: milena.novakova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

23.08.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu