POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Řešení pojistných událostí

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro – dveře č. 115 (Mgr. Václav Härting)
nebo podatelna MěÚ (Mírové náměstí 17/9 – přízemí, vchod z podloubí)

Úřední hodiny

pondělí a středa 08.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hod.
pátek 08.00 - 13.30 hod.

Vedoucí

Mgr. Václav Härting, tel.: 416 916 259, mob.: 721 616 715, vaclav.harting@litomerice.cz

Pracovníci

Mgr. Václav Härting, tel.: 416 916 259, mob.: 721 616 715, vaclav.harting@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost o odškodnění za vzniklou škodu (formou volné žádosti adresované na Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice) – dvojmo podat na podatelnu s tím, že podatelna žádosti orazítkuje datumovkou a přidělí číslo jednací došlé písemnosti (žádosti), přičemž jednu vrátí žadateli a druhou dále postoupí k řešení příslušnému zaměstnanci úřadu.

  • uvést místo, datum a čas vzniku škodní události, dále popsat příčiny a průběh vzniku škodní události,
  • uvést rozsah a co bylo poškozeno (zdraví, majetek apod.),
  • uvést jméno, příjmení a bydliště (popř. korespondenční adresu) poškozeného, pokud jsou dále uvést i další kontaktní údaje o poškozeném (telefon, mobil či e-mail),
  • pokud je to možné uvést do podané žádosti případné svědky škodní události vč. jejich kontaktních údajů a pořídit o škodní události příslušnou fotografickou dokumentaci (může být doloženo i dodatečně v průběhu vyřizování žádosti).

Na základě podané žádosti dojde k jejímu nahlášení na pojišťovnu a k registraci pojistné události.

V průběhu dalšího vyřizování zaregistrované pojistné události je nutné doložit veškeré požadované podklady a dokumenty (např. záznamy o ošetření či hospitalizaci poškozeného, lékařské zprávy, hodnocení bolestného, fotodokumentaci vztahující se k pojistné události, popř. podklady dokazující výši škody při poškození majetku – faktury, pokladní doklady aj.).

Formuláře

V případě úrazu (poškození zdraví) – formulář „Hodnocení bolestného“ – ke stažení ZDE
Tento formulář vyplní ošetřující lékař poškozeného, vč. bodového hodnocení a originál tohoto dokumentu předejte na Město Litoměřice (podatelna) nebo přímo Mgr. Václavu Härtingovi.

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Není stanoveno.

Nejedná se o řízení dle správního řádu, vše závisí na včasném a úplném doložení všech potřebných dokladů k vyřízení škodní události žadatelem a na posouzení odpovědnosti Města Litoměřice za vzniklou škodu pojišťovnou (nárok na odškodnění poškozeného nevzniká automaticky podáním žádosti a příslušný nárok nemusí být uznán).

Sdělení o vyřízení žádosti (vyplacení pojistného plnění/zamítnutí nároku poškozeného) zašle poškozenému pojišťovna. Pokud byl nárok poškozeného uznán, uhradí Město Litoměřice poškozenému také spoluúčast, o níž bylo pojistné plnění kráceno (po dohodě s Mgr. Václavem Härtingem).

Další informace

Požadované podklady a dokumenty předávat vždy v originálu (podatelna), popř. příslušný pracovník úřadu odpovědný za vyřizování pojistných událostí (Mgr. Václav Härting) si pořídí z předložených písemností kopie. Po dohodě možno zaslat také scan těchto dokumentů na vaclav.harting@litomerice.cz.

Za správnost údajů zodpovídá

Mgr. Václav Härting, tel.: 416 916 259, mob.: 721 616 715, vaclav.harting@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

03.10.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu