POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Výpůjčka obecního majetku

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 2. patro – dveře č. 115 (Mgr. Václav Härting)
nebo podatelna MěÚ (Mírové náměstí 17/9 – přízemí, vchod z podloubí)

Úřední hodiny

pondělí a středa 08.00 - 17.00 hod.
úterý a čtvrtek 08.00 - 15.00 hod.
pátek 08.00 - 13.30 hod.

Vedoucí

Mgr. Václav Härting, tel.: 416 916 259, mob.: 721 616 715, vaclav.harting@litomerice.cz

Pracovníci

Mgr. Václav Härting, tel.: 416 916 259, mob.: 721 616 715, vaclav.harting@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádost o výpůjčku (formou volné žádosti adresované na Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice) – dvojmo podat na podatelnu s tím, že podatelna žádosti orazítkuje datumovkou a přidělí číslo jednací došlé písemnosti (žádosti), přičemž jednu vrátí žadateli a druhou dále postoupí k řešení příslušnému zaměstnanci úřadu.

  • uvést co konkrétně a na jak dlouho žádá od města vypůjčit (např. pozemek či jeho část, budovu či její část, stavbu, místnost apod.), tj. místo a časové vymezení výpůjčky,
  • uvést označení žadatele – právnické či fyzické osoby, tj. název, sídlo a IČO či jméno, příjmení a bydliště žadatele, vč. dalších kontaktních údajů (telefon, mobil či e-mail),
  • dále uvést odůvodnění podané žádosti, tj. proč žádá o výpůjčku (např. z důvodu konání svatebního obřadu, pořádání kulturní, sportovní či společenské akce, zajištění zázemí pro spolkovou činnost aj.).

Žádost o výpůjčku je možno zaslat také elektronicky na vaclav.harting@litomerice.cz.

Na základě podané žádosti dojde k jejímu projednání v radě města (dále jen RM) a to dvojím způsobem:
a) krátkodobé výpůjčky (vypůjčeno do 30 dnů)
b) dlouhodobé výpůjčky (vypůjčeno na 30 dnů a více)

Formuláře

Text vzorové smlouvy o výpůjčce – ke stažení ZDE

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatku.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

a) krátkodobé výpůjčky (do 30 dnů) – po projednání předložené žádosti v RM a v případě, že bylo žádosti vyhověno, je sepsána s žadatelem smlouva o výpůjčce (parafována příslušným místostarostou města). Jejím podpisem ze strany žadatele vstupuje výpůjčka v platnost v příslušném znění smlouvy o výpůjčce.

b) dlouhodobé výpůjčky (vypůjčeno na 30 dnů a více) – tato žádost je projednána ve dvou etapách, tj. nejdříve schválení záměru výpůjčky v RM a zveřejnění tohoto záměru na úřední desce (dále jen ÚD) a webových stránkách města v zákonné lhůtě (min. 15 dnů). Poté (po sejmutí záměru výpůjčky z ÚD) jsou v RM projednány případné žádosti žadatelů (žadatele) o výpůjčku s tím, že pokud bylo žádosti vyhověno, je sepsána s žadatelem smlouva o výpůjčce (parafována příslušným místostarostou města). Jejím podpisem ze strany žadatele vstupuje výpůjčka v platnost v příslušném znění smlouvy o výpůjčce.

Další informace

Výpůjčky jsou uzavírány maximálně na dobu jednoho roku s možností prodloužení.

Za správnost údajů zodpovídá

Mgr. Václav Härting, tel.: 416 916 259, mob.: 721 616 715, vaclav.harting@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

03.10.2016


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu