POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Žádost o společný souhlas

 Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Adresa: Stavební úřad, Pekařská 2, první patro

Úřední hodiny: pondělí 8 – 17 hod, středa 8 – 17 hod, mimo tyto hodiny po dohodě

Vedoucí:
Pracovníci:

Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Předložit vyplněnou žádost o vydání společného souhlasu a přílohy stanovené v části B žádosti.

To, o jaké konkrétní doklady se bude jednat lze určit jen na základě konkrétní žádosti, po poradě s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.

Formuláře

PDF 

https://mmr.cz/getmedia/bab4bb2e-b1dc-4c28-9b1f-2c54e51d1e14/SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU_1.pdf.aspx?ext=.pdf

DOCX

https://mmr.cz/getmedia/b3a20149-25f8-4a6a-a04d-f71d07ff0863/SPOLECNE-OZNAMENI-ZAMERU_1.docx.aspx?ext=.docx

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky za vydání společného povolení upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, a to ve výši součtu sazeb poplatků uvedených v položce 17 a položce 18 sazebníku správních poplatků na základě výzvy k zaplacení správního poplatku vydané stavebním úřadem. Výše poplatku bude stanovena podle konkrétní žádosti podané stavebníkem a liší se dle typu a rozsahu stavby, pro kterou má být společný souhlas vydán.

Na stavebním úřadu je možné poplatek zaplatit bezhotovostně kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Je-li záměr v souladu se všemi požadavky uvedenými v § 96 a § 105 stavebního zákona, vydá stavební úřad společný souhlas se záměrem do 30 dnů ode dne jeho oznámení.

Jestliže záměr nesplňuje podmínky pro vydání souhlasu, nebo je-li třeba stanovit podmínky pro jeho realizaci, rozhodne stavební úřad usnesením, které vydá ve lhůtě 30 dnů od oznámení záměru, o projednání záměru ve společném řízení

Lhůty pak upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71). V uvedených zákonech jsou lhůty stanoveny na 30 až 90 dnů dle složitosti konkrétního řízení, správní řád umožňuje lhůtu k vyřízení žádosti prodloužit o dobu potřebnou například ke zpracování znaleckého posudku a doručování do ciziny. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

Další informace

Na portálu veřejné správy je níže uvedený odkaz na životní situaci, jedná se o další informace, které se přímo netýkají povolování staveb, ale doplňují téma povolování staveb o další podklady.

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko, tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

30.7.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu