POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Žádost o územně plánovací informaci

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Pekařská 2
Stavební úřad, 1. patro
Odbor územního rozvoje, Úřad územního plánování, 2. patro (kanceláře č. 435-437)

Úřední hodiny

Pondělí a středa 08.00 - 17.00
mimo tyto hodiny po telefonické domluvě

Vedoucí stavebního úřadu:

Pracovníci stavebního úřadu:

Vedoucí odboru územního rozvoje:

Pracovníci úřadu územního plánování:

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Doklady nejsou vyžadovány.

Formuláře

Žádost o územně plánovací informaci obsahuje:

 • identifikační údaje o žadateli podle § 37 odst. 2 správního řádu (500/2004 Sb.),
  • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování
  • fyzická osoba v podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • právnická osoba uvede svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • katastrální území a parcelní čísla pozemků, na kterých žadatel hodlá záměr realizovat,
 • druh územně plánovací informace, o jaký žadatel žádá,
 • údaje o současném využívání pozemků a staveb na nich,
 • druh, účel a popis požadovaného záměru, jeho základní rozměry a kapacitu, požadavky na připojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

K žádosti o územně plánovací informaci žadatel připojí celkovou situaci v měřítku katastrální mapy s vyznačením požadovaného záměru a jeho vazeb na okolí (vzdálenosti od hranic pozemku, napojení na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu apod.).

Je možné využít připravený formulář (ke stažení zde) (.doc)

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Vydání územně plánovací informace není zpoplatněno.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta pro vyřízení žádosti o územně plánovací informaci je 30 dní.

Další informace

Výše uvedené informace vycházejí z ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko, tel: 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz
Ing. Miroslav Kopecký tel: 416 916 162, miroslav.kopecky@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

25.10.2018


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu