POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Žádost o územní rozhodnutí

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Stavební úřad, Pekařská 2, Litoměřice

Úřední hodiny

pondělí  8 – 17 hod, středa 8 – 17 hod, mimo tyto hodiny po dohodě.

Vedoucí

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Pracovníci
Rozdělení pracovníků stavebního úřadu dle katastrálních území

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Předložit vyplněnou žádost o vydání územního rozhodnutí a přílohy stanovené v části B žádosti.

To, o jaké konkrétní doklady se bude jednat lze určit jen na základě konkrétní žádosti, po poradě s příslušným pracovníkem stavebního úřadu.

Formuláře

PDF

http://www.mmr.cz/getmedia/596adc7c-8636-48c2-9b43-b2d24acafb92/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_1.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/a779b1a8-ebbb-4c52-81d6-e50463241d4a/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI_1.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/bd39772f-5b52-42e7-805d-72c85250dbb5/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI_1.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/2cea8822-deae-4637-9ad1-d5b4eaf83f92/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU_1.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/5e816852-d764-48c7-9fab-dcdd38941d05/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU.pdf.aspx?ext=.pdf
http://www.mmr.cz/getmedia/a87704aa-34a2-47ab-be9e-2f1ea80013a6/ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI_1.pdf.aspx?ext=.pdf

DOCX

http://www.mmr.cz/getmedia/2b2d1b63-dea0-49a0-8e92-fddf9df03479/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-UMISTENI-STAVBY_1.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/b8ff3ce3-6c80-4781-8966-938ac75d968f/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VYUZITI-UZEMI_1.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/d9b6acac-caa1-4a07-a475-16850891e895/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-ZMENE-VLIVU-UZIVANI-STAVBY-NA-UZEMI_1.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/2cc474e0-089c-416e-93b2-b598e53c932e/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-DELENI-NEBO-SCELOVANI-POZEMKU_1.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/4fb6d806-280a-4976-85c1-f2284abd1681/ZADOST-O-VYDANI-ROZHODNUTI-O-OCHRANNEM-PASMU_1.docx.aspx?ext=.docx
http://www.mmr.cz/getmedia/07fca459-90b9-41db-ae67-82fd0cc9cd91/ZADOST-O-VYDANI-SPOLECNEHO-POVOLENI_1.docx.aspx?ext=.docx

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky za vydání územního rozhodnutí upravuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, položka 17 sazebníku správních poplatků na základě výzvy k zaplacení správního poplatku vydané stavebním úřadem. Výše poplatku bude stanovena podle konkrétní žádosti podané stavebníkem a liší se dle typu a rozsahu stavby, pro kterou má být územní rozhodnutí vydáno.  

Na stavebním úřadu je možné poplatek zaplatit bezhotovostně kartami VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůty upravuje stavební zákon (§ 87) a zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (§ 71). V uvedených zákonech jsou lhůty stanoveny na 30 až 90 dnů dle složitosti konkrétního řízení, správní řád umožňuje lhůtu k vyřízení žádosti prodloužit o dobu potřebnou například ke zpracování znaleckého posudku a doručování do ciziny. Do uvedené lhůty se nezapočítává doba, po kterou je řízení přerušeno.

Další informace

Na portálu veřejné správy je níže uvedený odkaz na životní situaci, jedná se o další informace, které se přímo netýkají povolování staveb, ale doplňují téma povolování staveb o další podklady

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108 

Za správnost údajů zodpovídá

Ing. arch. Dominik Miko,  tel: 416 916 131 - 416 916 139, dominik.miko@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

8.4.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu