POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Zápis nového vozidla a dovoz z EU

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Vedoucí oddělení

Ivana Zapadlová, tel.: 416 916 508, ivana.zapadlova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

1. platný doklad totožnosti

2. doklad o technické způsobilosti vozidla, kterým je

a) technický průkaz silničního vozidla,

b) prohlášení o shodě, nebyl-li technický průkaz vydán,

c) osvědčení o registraci silničního vozidla vydané jiným členským státem (členský stát Evropské unie, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace) a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto silničního vozidla,

d) rozhodnutí obecního úřadu s rozšířenou působností o schválení technické způsobilosti jednotlivě dovezeného silničního vozidla,

e) osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech,

3. doklad o technické prohlídce, jedná-li se o provozované silniční vozidlo, s výjimkou vozidel podle ustanovení § 40 odst. 2 až 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

4. protokol o evidenční kontrole silničního vozidla, nejedná-li se o nové vozidlo,

5. zelenou kartu vydanou podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel,

6. potvrzení o zaplacení daně z přidané hodnoty v případě pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU,

7. doklad o povolení k pobytu, o udělení azylu na území ČR nebo o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR,

8. PROKAZUJE-LI SE ZMOCNĚNÍ K ZASTOUPENÍ PŘI ZÁPISU SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL PÍSEMNOU PLNOU MOCÍ, MUSÍ BÝT PLNÁ MOC PODEPSÁNA ÚŘEDNĚ OVĚŘENÝM PODPISEM NEBO UZNÁVANÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZMOCNITELE,

9. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění·

Formuláře

 

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-%281%29/Elektronicke-formulare/Zadost-o-zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-%281%29.pdf.aspx?lang=cs-CZ

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, na přepážkách registru silničních vozidel v hotovosti, nebo platební kartou na podatelně odboru dopravy a silničního hospodářství.

motocykl do 50cm3 300,- Kč
motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč

poplatek na podporu sběru a využití autovraků

EURO 0 a starší 10.000,- Kč
  EURO 1 5.000,- Kč
  EURO 2 3.000,- Kč
  EURO 3 a mladší 0,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů.

Další informace

Protokol o evidenční kontrole vydá stanice technické kontroly v těchto případech:

  • zápis vozidla do registru (dovoz silničních vozidel, stavby – přestavby vozidel atd.)
  • zápis změny provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidla

Jedná-li se o vozidlo nové není nutno tento protokol o evidenční kontrole předkládat.
Protokol o evidenční kontrole může být i součástí protokolu o pravidelné technické prohlídce (DEKRA).

Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla.

Pokud se v textu hovoří o "doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla", rozumí se tím "zelená karta". Akceptovatelná je pouze originální verze zelené karty, kdy údaje jsou řádně vyplněné výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn. v provedení zelený podklad, černý oboustranný tisk - na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří), opatřená podpisy a razítkem.

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/doprava/registr-vozidel/zapis-silnicniho-vozidla-do-registru-silnicnich-vozidel-nove-dosud-neregistrovane-silnicni-vozidlo.html

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.12.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu