POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Zápis žáka do ZŠ

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Na základní škole stanovené spádovým obvodem, případně na jiné základní škole zvolené zákonnými zástupci dítěte.

Vyhláška o spádovosti https://www.litomerice.cz/vyhlasky-mesta/6524-vyhlaska-c-6-2017-kterou-se-stanovi-skolske-obvody-zakladnich-skol

S ředitelem školy ve stanoveném termínu. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1 dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní jednotný termín je vždy předem uveřejněn na výlepových plochách a na webových stránkách základních škol a města Litoměřice.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je tato žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě přestupu žáka do jiné základní školy rozhoduje o jeho přijetí ředitel nové školy, a to na základě žádosti zákonného zástupce.

Jaké doklady a informace musím přinést ?

  • Rodný list dítěte.
  • Občanský průkaz zákonných zástupců.
  • Případně posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře viz shora.

Formuláře

Žádost o přijetí obdrží zákonní zástupci na vybrané základní škole

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Bez poplatků

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Rozhodnutí o přijetí se vydává bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů od podání žádosti o přijetí. Výsledek o přijetí se zveřejňuje pouze na internetu a vývěsce školy. Rozhodnutí o nepřijetí obdrží zákonní zástupci písemně.

 

 Přijetí do přípravné třídy

Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 a Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 otevírají každým rokem přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Zápis do přípravné třídy probíhá ve stejné dny, tedy souběžně se zápisem do 1. třídy.

Další informace na stránkách výše uvedených škol:

https://zsnavalech.edupage.org/a/zapis-do-1-tridy-a-pt?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxMyZzdWJwYWdlPTA%3D

http://www.zshavlickova.cz/zapis/

 

 

Další informace

Za správnost údajů zodpovídá

  • Dagmar Zelená, tel. 416 916 181, dagmar.zelena@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

2.11.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu