POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Zkrácení doby nočního klidu

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Mírové náměstí 17/9, druhé patro budovy C
Kancelář starosty a tajemníka, právní úsek

Úřední hodiny

Pondělí a středa 07.00 – 17.00
Úterý, čtvrtek a pátek 07.00 – 15.00

Vedoucí

Bc. Martina Skoková, tel: 416 916 206, mobil 734 864 144, martina.skokova@litomerice.cz

Pracovníci

Pracovníci: Bc. Andrea Švihelová, tel: 416 916 207, andrea.svihelova@litomerice.cz

Jaké doklady a informace musím přinést ?

Žádné

Formuláře

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Poplatky nejsou stanoveny

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Lhůta je vázána na konání zasedání zastupitelstva města (dle zákona 1x za 3 měsíce).

Další informace

Doba nočního klidu je stanovena v § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a rozumí se jí doba od 22. do 6. hodiny.

Ten, kdo poruší noční klid hlučnou činností, se dopouští přestupku ve smyslu § 5 odst. 1 písm. d) nebo odst. 2 písm. a) zákona o některých přestupcích.

Od 1.7.2017 se přestupku mohou dopustit nejen fyzické osoby, ale též fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.

Potřebujete-li pro pořádanou akci stanovit uvedenou výjimku (předpokládá se narušení nočního klidu po 22. hodině např. venkovní hudební produkcí), je třeba podat žádost zastupitelstvu města o její schválení formou obecně závazné vyhlášky.

Všeobecně lze říci, že se nepředpokládá rušení nočního klidu u akcí pořádaných v budovách, výjimkou se rovněž neřeší hluk z provozoven, který spadá do působnosti hygienické stanice (měření dodržení hlukových limitů).

Ke kulturním a sportovním akcím bude dávat své vyjádření odbor kultury, sportu a památkové péče MěÚ Litoměřice (žádost je možné podat i jeho prostřednictvím).

UPOZORNĚNÍ – zkrácení doby nočního klidu lze stanovit pouze ve výjimečných případech a není na něj právní nárok.

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Martina Skoková, tel: 416 916 206, mobil 734 864 144, martina.skokova@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

10.07.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu