POTŘEBUJI SI VYŘÍDIT

návody na řešení vašich životních situací

Změna vlastníka nebo provozovatele vozidla

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit ?

Kde nás najdete

Litoměřice, Topolčianská 447/1
Odbor dopravy a silničního hospodářství

Úřední hodiny

Pondělí a středa: 08.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Úterý a čtvrtek: 08.00 – 12.00

Vedoucí oddělení

Ivana Zapadlová, tel.: 416 916 508, ivana.zapadlova@litomerice.cz

Pracovníci
Elektronické objednání

Objednat se na pracoviště

Jaké doklady a informace musím přinést ?

1. platný doklad totožnosti,

2. plná moc – zplnomocnění při zastupování – písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem nebo uznaným elektronickým podpisem zapisovaného vlastníka a zapisovaného provozovatele,

3. v případě převodu vlastnického práva:

  • osvědčení o registraci vozidla část. II (technický průkaz vozidla),
  • osvědčení o registraci vozidla část I. – ORV (OTP)
  • Protokol o evidenční kontrole vozidla, který není starší než 30 dnů
  • platný doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (zelená karta vydaná podle zákona o pojištění odpovědnosti vozidla), v případě, že vozidlo není vyřazeno z provozu,

4. v případě přechodu vlastnického práva:

  • doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu,
  • další doklady k vozidlu, jsou-li k dispozici,

5. doklad o povolení k pobytu, doklad o udělení azylu na území ČR nebo doklad o délce přechodného pobytu, nemá-li provozovatel silničního vozidla trvalý pobyt na území ČR,

6. poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění·

Žádost o zápis změny vlastníka silničního vozidla se podává do 10 pracovních dnů ode dne

  1. převodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu, nebo
  2. přechodu vlastnického práva k silničnímu vozidlu nebo nabytí právní moci rozhodnutí soudu v dědickém řízení.

Formuláře

http://www.mdcr.cz/getattachment/Dokumenty/Silnicni-doprava/Elektronicke-formulare-%281%29/Elektronicke-formulare/Zadost-o-zapis-zmeny-vlastnika-nebo-provozovatele-silnicniho-vozidla.pdf.aspx?lang=cs-CZ

Jaké jsou poplatky, jak je lze uhradit ?

Správní poplatky jsou hrazeny v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, na přepážkách registru silničních vozidel v hotovosti.

motocykl do 50cm3 300,- Kč
motocykl nad 50cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky, popřípadě motorové čtyřkolky 500,- Kč
motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly 800,- Kč
přípojné vozidlo do 750 kg hmotnosti včetně 500,-Kč
přípojné vozidlo nad 750 kg hmotnosti 700,-Kč
poplatek na podporu sběru a využití autovraků EURO 0 a starší 10.000,- Kč
  EURO 1 5.000,- Kč
  EURO 2 3.000,- Kč
  EURO 3 a mladší 0,- Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení ?

Žádost je možné vyřídit na počkání; v komplikovanějších případech se postupuje dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kde je obvyklá lhůta vyřízení stanovena do 30 dnů

Další informace

Protokol o evidenční kontrole vydá stanice technické kontroly v těchto případech:

  • zápis vozidla do registru (dovoz silničních vozidel, stavby – přestavby vozidel atd.)
  • zápis změny provozovatele nebo vlastníka, který je zároveň provozovatelem vozidla

Jedná-li se o vozidlo nové není nutno tento protokol o evidenční kontrole předkládat.

Protokol o evidenční kontrole může být i součástí protokolu o pravidelné technické prohlídce (DEKRA).
Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola silničního vozidla prováděná stanicí technické kontroly spočívající v porovnání údajů uvedených v technickém průkazu silničního vozidla a v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo v osvědčení o technické způsobilosti vozidla, pokud se jedná o vozidlo, které nepodléhá registraci, se skutečnými údaji a stavem vozidla. Protokol o evidenční kontrole silničního vozidla nesmí být starší než 30 dnů!

Pokud se v textu hovoří o "dokladu o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla", rozumí se tím "zelená karta". Akceptovatelná je pouze originální verze zelené karty, kdy údaje jsou řádně vyplněné výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn. v provedení zelený podklad, černý oboustranný tisk - na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří), opatřená podpisy a razítkem.

Odkaz na životní situaci na portálu veřejné správy
https://portal.gov.cz/obcan/zivotni-situace/doprava/registr-vozidel/zados-o-zapis-zmeny-vlastnika-silnicniho-vozidla.html

Za správnost údajů zodpovídá

Bc. Jan Jakub, tel.: 416 916 509, jan.jakub@litomerice.cz

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo ověřena jeho správnost

20.12.2022


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu