ÚŘEDNÍ DESKA

elektronická úřední deska městského úřadu

Výběrové řízení - ředitel/ka Technických služeb města Litoměřice

MĚSTO LITOMĚŘICE
Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

znak-mesta-logo

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení


 

Město Litoměřice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

ředitele / ředitelky příspěvkové organizace Technické služby města Litoměřice

s výkonem práce v katastrálním území města Litoměřice

 

Druh práce:

Ředitel příspěvkové organizace města

 

Platové zařazení:

V souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 12. platová třída, příplatek za vedení, osobní ohodnocení po zapracování a uplynutí zkušení lhůty. 

Předpokládaný nástup: dle dohody

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou s šestiměsíční zkušební lhůtou.

 

Obecné předpoklady:

Způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, ovládání jednacího jazyku

 

Kvalifikační předpoklady a požadavky na uchazeče:

Ukončené vysokoškolské vzdělání minimálně na úrovni bakalářského stupně (nejlépe ekonomický, technický nebo stavební obor).  

Dobré komunikační, prezentační a organizační schopnosti, strategické a analytické myšlení.

Zkušenosti s řízením většího kolektivu.

Schopnost finančního plánování prostředků organizace v krátkodobém i dlouhodobém horizontu.

Orientace v řízení příspěvkové organizace, v zákonných normách vztahujících se k energetice, správě nemovitostí, odpadovém hospodářství a ekologii, jsou výhodou.

Znalost problematiky komunálních služeb, ekonomické zásady řízení organizace.

Dobrá znalost práce s PC.

Občanská a morální bezúhonnost.

Řidičské oprávnění sk. B. Odolnost vůči stresu. 

Výběrové řízení bude dvoukolové.

 

Náležitosti přihlášky do prvního kola výběrového řízení:

Přihláška do výběrového řízení s kontakty (bydliště, e-mail, telefon), datum a vlastnoruční podpis uchazeče/uchazečky.

Strukturovaný životopis s uvedením přehledu praxe.

Prostá kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Čestné prohlášení o bezúhonnosti.

Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Uchazeči, kteří budou vybráni do druhého kola výběrového řízení doloží:

Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3. měsíce).

Koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace Technické služby v Litoměřicích. Na vyžádání zájemci vybraní do druhého kola obdrží bližší popis vykonávaných činností a další podklady podstatné pro zpracování koncepce rozvoje a řízení příspěvkové organizace.

Přihlášku s požadovanými doklady do prvního kola zašlete nejpozději do 31.1.2023 do 14.00 hodin na adresu: Město Litoměřice, Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice.

Obálku označte „Konkurz TSM v Litoměřicích – NEOTVÍRAT“.

Bližší informace podá Mgr. Petr Panaš, 3. místostarosta, tel. 416 916 308, e-mail: petr.panas@litomerice.cz  

Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení bez nároku na úhradu nákladů, spojených s podáním přihlášky. Důvody nepřijetí se neoznamují. Dokumenty bude možné si vyzvednout zpět po písemném sdělení na podatelně městského úřadu.

O postupu do druhého kola na základě písemných přihlášek rozhodne Rada města, vítězného uchazeče doporučí ke jmenování ustanovená komise na základě ústních pohovorů a vyhodnocení zpracované koncepce.

Schváleno Radou města Litoměřice dne 11. ledna 2023.

Mgr. Petr Panaš
3. místostarosta města

TATO VEŘEJNÁ VÝZVA BYLA ZVEŘEJNĚNA DNE 12.01.2023 VYVĚŠENÍM NA ELEKTRONICKÉ ÚŘEDNÍ DESCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA
www.litomerice.cz

 Verze ke stažení (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2023 Město Litoměřice
Mobilní menu